saveUbon สรุปน้ำท่วม อุบลราชธานี

อัพเดทพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือ พร้อมเบอร์ติดต่อ รวบรวมจากโซเชียล อัพเดท 21 ก.ย.62 เวลา 10.48 น. #ubonToday

 • ชุมชนบ้านทัพไทย ม.7 ถ.เลี่ยงเมือง ต. แจระแม อ. เมือง จ. อุบล 093-4183381
 • ชุมชนปากมูลน้อย อาศัยยุวัดสุปัฏ 48 ครัวเรือน 0872425563
 • ชุมชนวัดสุปัฏ 0862569072
 • ชุมชนวัดหลวง 0962820526
 • ชุมชนหลังโรงเรียนเยาวเรศ 2 อ.เมือง 0895805593
 • ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล ติดต่อ 082-3723286
 • ที่พักสงฆ์หนองส้มมอ บ้านปะอาว ต.ปะอาว​ เบอร์กำนัน 084-8351712
 • บ.ดงบัง ม.2 ม.10 โทร 0898491845 ขอนำดื่ม
 • บ.ท่ากกเสียว ต้องการถุงยังชีพ 061- 9058099
 • บ.ท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ 0849584410 น้ำท่วมไร่นา
 • บ.ท่าลาด0650914014
 • บ.ท่าสนามชัย นายไข่ศร สรรพสาร ผญบ 0868745660 ผู้ประสบภัย 70 ครัวเรือน
 • บ.ท่าสนามชัย ผญบ ชื่อล้าน 0868745660 ประมาณ 70 ครัวเรือน ต้องการข้าวสารอาหารแห้ง
 • บ.ธาตุลุ่ม หมู่5 ต.สหธาตุ อ.เขื่องใน จ.อุบลฯ/088-3558517นางคำคูณ ผูกพันธ์ (ผู้ใหญ่บ้าน)
 • บ.นาเยีย 0955256596
 • บ.สงยาง หมู่ที่ 1 ตำบลสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 0800490408 ผู้ใหญ่บ้าน
 • บ.หนองแก ต.แจะแม อ.เมือง จ.อุบล ผมูเป็นบุคลหนึ่งที่บ้านอยู่ไกล้กับน้ำท่วมแต่ยังไม่ถึงกับท่วมตัวบ้านท่วมบริเวณบ้านท่วมนาข้าวหน่วยงานต่างๆๆมาช่วยจริงคับแต่น้อยมากเค้าเน้นให้พวกท่วมบ้านที่มีรายชื่อ แต่ชาวบ้านที่ลำบากก็มีคับขอความอนุเคราะห์ด้วยคับ 0896281081 พ่อวีระ
 • บ.หนองจาน หมู่4 ต.แจรแม อ.เมืองอุบล 0906184459
 • โบสพระหฤทัยบ้านทัพไทย ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000 085-8560844 ( เตือน )
 • ม.3 บ้านเชียงแก้ว 0985264243 อรอุมา ชมเสียง
 • ม.7 บ้านค้อโคน 0619855921 ธนภัทร
 • มบ.วังแคน อ.พิบูลค่ะ 0818771392
 • รร.บ้านกุดกั่ว&บ้านกุดกั่ว 081-8793926 ผู้ใหญ่บ้าน ครู ร.ร. 090-3649919
 • รร.บ้านกุดกั่ว ติดต่อ 090-3605615
 • รร.บ้านเดื่อสะพานโดม ม.12 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เบอร์ ผอ.โรงเรียน 087-878-8835
 • รร.บ้านหนองกินเพล ครูทิวา​ คะมะ​ โทร​087-566-8138
 • วัดคูเดื่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบล ติดต่อ เจ้าอาวาส 081-4705976
 • วัดท่าวังหิน ต้องการถุงยังชีพ 0972567596
 • วัดโนนม่วง บ้านโนนม่วง ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลฯ … พระสุพรหม ผลดี โทร 0833740070 … น้ำท่วมหนักเพราะอยู่ติดริมโดม ตอนนี้น้ำลดแล้ว แต่ ที่พัก ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา เสียหายทั้งหมด …
 • วัดอันตรมัคคาราม..ตำบลเซเป็ด อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ 0618122675
 • ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอันตรมัคคาราม บ้านเซป็ด ต.เศเป็ด อ.ตระการฯ จ.อุบลฯ ฝากดูแลด้วยนะค่ะ 0823723286


 • น้ำยังท่วมในปริมาณสูงมี 5 อำเภอ ได้แก่
 • อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 • วารินชำราบ
 • สว่างสีระวงศ์
 • ตาลสุม และ
 • พิบูลมังสาหาร

ประชาชนได้รับผลกระทบต้องอพยพออกนอกพื้นที่หรืออาศัยอยู่กับญาติ 6,394 ครัวเรือน

ตั้งจุดพักพิงชั่วคราว56 จุด

เบอร์โทร สำคัญ ประสานงานน้ำท่วม

 • ศูนย์รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เทศบาลนครอุบลฯ โทร 045-245-500
 • ศูนย์รับบริจาคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี โทร 045-344635-7
 • ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนครอุบลฯ โทร 087-2537222
 • ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมทั่วอุบลฯ แบบอินดี้ แบบบ้านๆ บ่มีพีธีรีตรอง โทร 0968311266 รายละเอียด
 • ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือสัตว์ประสบภัยน้ำท่วมโรงพยาบาลสัตว์ฮักอุบล โทร 0945022500 คุณหมอโก้ รายละเอียด

saveUbon #ubonToday

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 กำหนดให้ส่วนราชการมีวงเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 50 ล้านบาท
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แห่งละ 20 ล้านบาท
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เกษตร มหาดไทย หน่วยงานละ 50 ล้านบาท
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และสาธารณสุข หน่วยงานละ 10 ล้านบาท

แต่การเบิกจ่ายต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ และใช้อย่างคุ้มค่า ไม่ซ้ำซ้อน ไม่สูญเปล่า


โดยยกตัวอย่างที่สำคัญ ได้แก่ .

 • ค่าจัดหาสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น กรณีที่อยู่อาศัยเสียหาย ครอบครัวละไม่เกิน 3,000 บาท /
 • ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำหลังละไม่เกิน 33,000 บาท /
  ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือนเก็บพืชผลและคอกสัตว์ที่เสียหาย ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท /
 • ค่าเช่าบ้านกรณีบ้านเช่าเสียหายจนอยู่ไม่ได้ ครอบครัวละไม่เกิน 1,700 บาท เป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือน .
 • ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ หรือเงินทุนเลี้ยงครอบครัว ครอบครัวละไม่เกิน 11,000 บาท /
 • ค่าช่วยเหลือเบื้องต้นผู้บาดเจ็บสาหัสและต้องรักษาในสถานพยาบาล 3 วันขึ้นไป 3,000 บาท /
 • ค่าช่วยเหลือเบื้องต้นผู้บาดเจ็บจนถึงขั้นพิการ 10,000 บาท /
 • ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต รายละไม่เกิน 25,000 บาท หากเป็นหัวหน้าครอบครัว ให้เพิ่มอีกได้ไม่เกิน 25,000 บาท .
 • เงินช่วยเหลือกรณีพื้นที่เพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายสิ้นเชิง ไม่เกินรายละ 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่น ๆ ไร่ละ 1,690 บาท /
 • ค่าจ้างขุดลอก ขนย้ายหิน ดิน ทราย ไม้ โคลน หรือซากที่ทับถมพื้นที่แปลงเกษตร ไม่เกิน 5 ไร่ ไร่ละไม่เกิน 7,000 บาท .
 • เงินช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล ปูทะเล หอยทะเล ไม่เกินรายละ 5 ไร่ ไร่ละ 10,920 บาท /
 • ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน ไม่เกินรายละ 5 ไร่ ไร่ละ 4,225 บาท /
 • สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ ไม่เกินรายละ 80 ตร.ม.ๆ ละ 315 บาท . เงินช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย เช่น โค ไม่เกินรายละ 2 ตัว ตัวละไม่เกิน 6,000 – 20,000 บาท /
 • สุกร ไม่เกินรายละ 10 ตัว ตัวละไม่เกิน 1,300 – 3,000 บาท /
 • แพะ ไม่เกินรายละ 10 ตัว ตัวละไม่เกิน 1,000 – 2,000 บาท /
 • ไก่ไข่ ไม่เกินรายตัว 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 20 – 80 บาท /
 • ไก่เนื้อ ไม่เกินรายตัว 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 20 – 50 บาท เป็นต้น .

นอกจากนี้ ยังมีเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2542 เพิ่มเติมอีก

 • เช่น . ค่าจัดการศพ กรณีเสียชีวิต รายละ 50,000 บาท /
 • ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่เสียหายทั้งหลัง รายละไม่เกิน 230,000 บาท /
 • ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่เสียหายบางส่วน รายละไม่เกิน 15,000 – 70,000 บาท เป็นต้น .

ขณะที่สถาบันเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธ.ก.ส. ธอส. ธ.ออมสิน ธ.กรุงไทย ธนาคาร SME สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ยังได้ออกมาตรการให้สินเชื่ออัตราพิเศษ ขยายเวลาชำระหนี้ พักชำระหนี้ ฯลฯ

อ้างอิงจาก
1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562
2) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับบริจาคและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ.2542
3) หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
4) หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *