แหล่งเงินกู้ ในอุบลราชธานี pico finance ubon

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ พิโก อุบลราชธานี 19/3 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนสุข  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทร 092-687-2828

บริษัท โตทรัพย์ พิบูลมังสาหาร จำกัด 96/7 ถนนสถิตย์นิมานการ ตำบลพิบูล  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110 โทร 045-442-116

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจชัยศิริอุบลราชธานี สำนักงานใหญ่ เลขที่ 378/3 หมู่ที่ 2  ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250 โทร 084-301-3164

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจชัยศิริอุบลราชธานี สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 129 หมู่ที่ 14  ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270 โทร 098-190-5329

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจชัยศิริอุบลราชธานี สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 336/3 หมู่ที่ 1 ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี 34130 โทร 065-310-5214

บริษัท วีอาร์ลิสซิ่ง จำกัด 289 ถนนกันทรลักษณ์ ตำบลวารินชำราบ  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทร 045-321-865

บริษัท โตทรัพย์พิบูล 2560 จำกัด 349/1 หมู่ที่ 15 ตำบลนาคำ  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250 โทร 045-442-116

บริษัท เอกชัยตระการพืชผล จำกัด 128/2 หมู่ที่ 5 ตำบลขุหลุ  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 โทร 045-482-184

บริษัท เอกชัย เดชอุดม จำกัด 855 หมู่ที่ 24 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร 045-362-597

บริษัท เอกชัยศรีเมืองใหม่ จำกัด 402 หมู่ที่ 2 ถนนศรีมันปลา ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250 โทร 081-266-6758

บัตรกดเงินสด A money

บัตรกดเงินสด A money
วงเงินได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
อายุ 20-60 ปี
รายได้ประจำตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
มีที่อยู่และที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ

เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
เลขที่ 311 หมู่ 7 ชั้น 3 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (ชั้น 3 ฝั่งโรบินสัน ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ)

เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์: 10.30 – 20.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 10.00 – 20.00 น.
โทร. : 045-422-883

เอกสารประกอบการสมัคร
บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ตัวจริง
เอกสารแสดงรายได้
2.1 รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร
สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง (ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน)
หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ปีล่าสุด ตัวจริง
บัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 3 หรือ 6 เดือนล่าสุดติดต่อกันตัวจริง
2.2 รับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร
สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง(ที่แสดงเงินเดือนล่าสุด หรือออกไม่เกิน 2 เดือน)

อ้างอิง http://www.amoney.in.th

ร้าน ธงฟ้า อุบลราชธานี

 • พี เอ็น พูล 198 หมู่ 3 ถนน ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 โทร. 098-6249566
 • กิ่งแก้ว 33 หมู่ 6 ถนน เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 34000 โทร. 061-9654713
 • สุ่ยทวีทรัพย์ 63 หมู่ 10 หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 34000 โทร. 094-3021240
 • ร้านฮักเหล่า 115 หมู่ 6 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 34000 โทร. 080-1656641
 • อุบลพลาซ่า 145-9 หมู่ ถนน อุปราช ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 โทร. 045243643
 • บจก.ยงสงวนกรุ๊ป 44/1 แก้วเสนา ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 โทร. 0837306188
 • รุ่งแพรวพราว 199 หมู่ 10 ถนน โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 โทร. 083-7312624
 • ร้านแมงปอ 25 หมู่ 9 ถนน อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 โทร. 081-2657237
 • รำไพเภสัช 42/5-6 ถ.พรหมแสง พิบูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 โทร. 0867258152
 • วีรนุชพาณิชย์ 69 หมู่ 12 ถนน โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 โทร. 081-0666737
 • บุญสุขบริการ 104 หมู่3 โพธิ์ศรี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 34110 โทร. 081-9765695
 • ณ.สะพือรุ่งเรือง 22 หมู่ 4 ถนน สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 โทร. 087-8969248
 • ป.เจริญการค้า 197 หมู่ 12 ถนน ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 โทร. 086-2517319
 • อุมาพร 181 หมู่3 ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 โทร. 045-482320
 • เกษมโฟโต้ 131 หมู่ 9 ถนน เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 โทร. 080-1736769
 • สุวิทย์การเกษตร 82 หมู่ 7 บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 โทร. 0989670799
 • วิเศษอนันต์ 207 ถนนอุบล-ตระการ ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 โทร. 086-2453041
 • ส.ขจรจิตร 87 หมู่ 8 เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 โทร. 081-0628666
 • ภูช้างแก้ว 99 หมู่ 7 ถนน หนองช้างใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 โทร. 085-0259190
 • ไต้เซ้งพานิช 7 หมู่ 8 ถนนชยางกูร ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 โทร. 081-9662793
 • สมศักดิ์ 182 หมู่ 8 ถนน ชยางกูร ยางโยภาพ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 โทร. 089-7174996
 • ศรีสำเนียง 211 หมู่10 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 โทร. 086-2613251
 • ร้านดารากร 14 หมู่ 3 ถนน หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 โทร. 090-8319083
 • พรสวรรค์ 168 หมู่10 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 34140 โทร. 081-0689310
 • วันชัยมินิมาร์ท 166 หมู่ 5 หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 โทร. 0881291195
 • เจริญสุข 255 หมู่ 4 ถนน เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 โทร. 080-0043148
 • ร้านรุ่งทิพย์ ทางทอง 33 หมู่ 8 ถนน นาคำใหญ่ เขื่องใน อุบลราชธานี 34150 โทร. 085-3158932
 • พรประเสริฐ 392 1 บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 081-2650598
 • สหกรณ์การเกษตรทุ่งศรีอุดมจำกัด 97 3 โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 099-1932779 , 045-959752
 • หน่อยพาณิชย์ 102 หมู่ 22 ถนน เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 0833715600
 • ร้านเทียนใจ 78 หมู่ 8 ถนน โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 087-4576402
 • เจ๊นก 94 หมู่ 2 ถนน บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 087-2495485
 • ศิริชัยมินิมารืท 347 หมู่ 16 ถนน เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 087-8741547
 • วิเศษ ไขแสง 92 หมู่ 20 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 083-3674498
 • นิคม 84 หมู่ 15 ถนน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 062-9046888
 • ร้านสายฝน 136 หมู่ 1 ถนน นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 086-0438601
 • ส.มินิมาร์ท 33 หมู่ 16 ถนน กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 080-4889757
 • บุญมี 83/1 หมู่ 3 แก้ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 082-1442400
 • วิไลลักษณ์ 351 หมู่ 21 ถนน เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 091-5068661
 • ร้านเจริญโอสถ 9 หมู่ 10 ถนน เดช-น้ำยืน โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 085-3034820
 • ธนานันต์มินิมาร์ท 166 หมู่ 10 ถนน โคกชำแระ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 089-6303760
  สายฝน 173 หมู่ 1 นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 089-5833362
  ส.เพิ่มพูลทรัพย์ 229 หมู่ 1 ถนน คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 089-7215904
  บิ๊กวันบัวงาม 310 หมู่ 1 ถนน บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 095-4625452
  รุ่งเสน่ห์ 195 หมู่ 1 หมู่บ้านคำครั่ง คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 090-3726919
  ร้านอัฒพร 538 หมู่ 1 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 062-9519598
  น้องภูมิ 232 หมู่ 8 ถนน นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 086-8471496
  คูณทวีทรัพย์ 329/1 หมู่ 8 ถนน เวตวัน เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 099-5979939
  เขียวอิเล็กทรอนิกส์ 235/2 หมู่ 12 ถนน – โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 089-5783653 , 045950162
  รุ่งอนันต์มินิมาร์ท 216 หมู่ 1 ถนน นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 083-7483632
  มีชัยก่อสร้าง 181 หมู่ 10 ถนน นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 081-2660316
  ตั้งเพชรรัตน์ 674 หมู่5 เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี 34160 โทร. 0813217943
  พีเอ็นซุปเปอร์มาร์ท 32 กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 34170 โทร. 0953566461
  เฟรชมาร์ท 326 หมู่ 1 ถนน – หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 โทร. 093-4364224
  พิเชียรพาณิชย์ 268 หมู่16 นาตาล นาตาล อุบลราชธานี 34170 โทร. 0878763321
  ชวนพิศเซฟแลนด์ 43 หมู่ 7 ถนน อรุณประเสริฐ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 โทร. 089-2129020 , 087-2159876
  หจก.ยินดีเขมราฐกรุ๊ป 19 หมู่ 7 ถนน เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 โทร. 081-9553668
  สุขสมบูรณ์ 262 หมู่ 8 ถนน หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 34170 โทร. 045-219060
  ร้านไอคิวคอม 189 19 บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 โทร. 0980164755
  โดมแลนด์ 114 หมู่ 8 แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 34190 โทร. 081-7187598
  สมพัฒน์พาณิชย์ 10/5 หมู่ 9 คำขวาง วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 โทร. 0634640429
  บริษัท อุบลดีมาร์ท (2001) จำกัด 46 หมู่ ถนน แก้วเสนา วารินชำราบ วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 โทร. 081-5938800
  ดวงสิน 155 หมู่ 1 ถนนแกล้วประดิษฐ์ โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 34220 โทร. 086-6490804
  ภรณ์สุดาพานิช 70 หมู่ 2 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 34220 โทร. 087-4456046
  ส.บุณฑริก1 353 หมู่ 2 ถนน บัวงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 34230 โทร. 087-5696951
  วิรศักดิ์การช่าง 39 หมู่ 2 ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 โทร. 089-9947920
  TPS store 389 หมู่ 2 ถนน นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 โทร. 081-1789553
  ร้านพรสถิตย์ 28/1 หมู่ 15 ถนน นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 โทร. 081-996711
  ส่วงพานิช 35/2 หมู่ 2 นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 34250 โทร. 087-8767703
  ก้าวหน้าพาณิชย์ 192 หมู่ 2 ถนน ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260 โทร. 098-1732391
  ป.จีรา 362 หมู่ 9 ถนน ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260 โทร. 089-7196057
  น้ำขุ่นการเกษตร (กันเองมินิมาร์ท) 398 หมู่ 9 ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 34260 โทร. 097-3352343
  โชคอนันต์ 2 221 หมู่ 14 ถนน – ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 โทร. 0961197961
  ทรัพย์อนันต์ 244 หมู่ 1 ถนน ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 โทร. 061-9604571
  พรพนมมินิมาร์ท 227 หมู่ 15 ถนน ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 34270 โทร. 085-6108311
  อินดี้มาร์ท 68 หมู่ 13 ถนน บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 โทร. 089-4272384
  ร้านช.ชาญชัย 260 หมู่ 12 ถนน นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 โทร. 083-7229933
  เสวยสุข 32 หมู่ 8 ถนน นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 โทร. 083-3878474
  พงศ์ศักดิ์การช่าง 175 หมู่ 17 ถนน บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 โทร. 081-6318655
  หจก.ภูฟ้าสวย 2016 316/2 หมู่ 8 ถนน วิเชียร นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 โทร. 083-5579287
  เฮียหวีด 30/1 หมู่ 7 นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 34280 โทร. 089-6292991
  นัฐโชคพานิช 129 หมู่ 1 ถนน บ้านกอก เขื่องใน อุบลราชธานี 34320 โทร. 0902977058
  ร้านต้นหนึ่งพาณิชย์ 211 หมู่ 11 ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี 34330 โทร. 062-9595050
  ร้านพรมทรัพย์พาณิชย์ 139 หมู่ 5 ถนน สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 โทร. 085-4944351
  ร้านลำใย สาขา 2 180 หมู่ 15 ถนน โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340 โทร. 0958212777
  นำโชค 146 หมู่ 10 ถนน ช่องเม็ก-บุณฑริก ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 34350 โทร. 061-7171795 , 061-7171792
  วาสนาดีการค้า 94 หมู่ 1 ถนน ฝางคำ สิรินธร อุบลราชธานี 34350 โทร. 080-4903775
  ภูทองมินิช็อป 14 หมู่ 15 ถนน คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี 34350 โทร. 083-7259336
  หน่อย อาภรณ์ 4 หมู่ 8 ถนน วาริน-กันทรลักษณ์ สำโรง สำโรง อุบลราชธานี 34360 โทร. 091-8340196 , 045-303274

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สาขา : อุบลราชธานี

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ชื่อสาขา : อุบลราชธานี
รายละเอียดที่อยู่ : 234/1 หมู่18 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
วันเวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. (เว้นวันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย)
เบอร์โทรศัพท์ : 045-314-422 045-314-421
เบอร์โทรสาร : 045-314-423
http://www.tcrbank.com/

หอพักนารินทร์ อ.เมืองอุบล

หอพักนารินทร์
ห้องแอร์
สิ่งอำนวยความสะดวก
-เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
-ร้านขายของชำ

สถานที่ใกล้เคียง
– รร.อาเวฯ
– วิทยาลัยอาชีวศึกษา
– โต้รุ่งทุ่งศรีเมือง
สนใจติดต่อได้ที่เบอร์
082-7573018 anna
089-630-5499 aon

หอพักสุณิศาเรสซิเดนซ์ เมืองเดชอุดม โทร 081-999-7797 , 099-461-9151, 091-019-9289, 091-019-9298

ประชาสัมพันธ์นะคะ หอพักสุณิศาฯ (ในตัวอำเภอเมืองเดชอุดม)มีห้องว่าง 3 ห้อง S5 , S6, S7, สนใจติดต่อมานะคะ โทร 081-999-7797 , 099-461-9151, 091-019-9289, 091-019-9298

ห้องว่างหลังโรงเรียนท่าบ่อ

ห้องว่างหลังโรงเรียนท่าบ่อเลยห้าแยก100เมตรเหลือ2ห้องนะคะ จ้าอากาศดีไร้มลพิษค่ะค่ะค่ะ

มีห้องว่างให้เช่า พิกัดบ้านนาควาย เยื้องส้มตำกกขาม

#ใกล้ร้านกาฟา , #ใกล้ร้านอาหารอร่อยๆ , #ใกล้สนามกอฟ #ใกล้สวนสาธารณะ
#ใกล้สุนีย์ทาวเวอร์ #ใกล้โลตัส

เดือนละ 3,100.- ค่าน้ำฟรี ค่าเน็ตฟรี ค่าไฟหน่วยละ 6 บาท.

หอพักนามปัญญา ติดต่อ อีฟ 090-1909824

ห้องว่างจร้า ห้อง9ชั้นบนติดทางเดินบันได ว่างจร้า
มีครบ ฟอนิเจอร์
ทีวี
พัดลม
แอร์
เตียง
ตู้เสื้อผ้า
เน็ตไวไฟฟรี